Generalforsamling 14. marts 2019

Torsdag den 14. marts afholder vi årets generalforsamling i Møllesalen, Brøndby Møllevej 25.

Vi har samme aften kl. 18 arrangeret et foredrag om Brøndbys fodboldhistorie, hvor vi har fået Per Bjerregaard til at holde oplæg. Det bliver helt sikkert interessant, og I er alle inviteret til også at komme til foredraget. For ikke-medlemmer koster det 25 kr. at deltage i foredraget.

Efter foredraget – cirka kl. 20 – holder vi generalforsamlingen.

Dagsordenen for generalforsamlingen er den sædvanlige ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Godkendelse af regnskabet.
4. Forslag.
5. Budget for indeværende år og fastlæggelse af kontingent for næste år.
6. Valg af kasserer og næstformand og eventuelt yderligere bestyrelsesmedlemmer, suppleant til bestyrelsen, revisor og revisorsuppleant.
7. Eventuelt.

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningens formand i hænde senest 14 dage før den afholdes, altså senest den 28/2-2019. De sendes til Arno, helst på email ahc@brondby.dk

Vi håber at se mange af jer til generalforsamlingen – og til foredraget inden.

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Fodboldhistorie med Per Bjerregaard

Fodboldspiller, formand og administrerende direktør for BIF. Når man siger BIF, siger man også Per Bjerregaard! Han er derfor den helt rette til at fortælle om Brøndbys fodboldhistorie.

Det sker torsdag den 14. marts 2019, kl. 18-20 i Møllesalen, Brøndby Møllevej 25.

To markante personligheder kom i tæt parløb til at spille en drivende kraft for den unge idrætsforening, der blev dannet i 1964. Den ene var borgmester Kjeld Rasmussen og den anden Per Bjerregaard.

Per Bjerregaard var aktiv fodboldspiller på førsteholdet, og i 1973 overtog han formandsposten for BIF efter Kjeld Rasmussen. Sammen oplevede de BIFs professionalisering og op- og nedture, og frem til 2012 sad han også som administrerende direktør for BIF.

Deltagelse i mødet er gratis for medlemmer af Lokalhistorisk Forening for Brøndby.
Ikke-medlemmer betaler 25 kr.

Tilmelding er ikke nødvendig.

Efter foredraget holder vi generalforsamling i Lokalhistorisk Forening for Brøndby.

Du kan blive medlem af Lokalhistorisk Forening for Brøndby for 50 kr. årligt for enkeltmedlemmer, 75 kr. for en familie. Send en email til webmaster@lfbr.dk