Generalforsamling 7. april 2014 kl.19

Generalforsamlingen afholdes i kulturhuset Brønden, lokale 2

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Forslag
5. Budget og kontingent
6. Valg af formand, to bestyrelsesmedlemmer, en suppleant og revisor
7. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.