Generalforsamling 14. marts 2019

Torsdag den 14. marts afholder vi årets generalforsamling i Møllesalen, Brøndby Møllevej 25.

Vi har samme aften kl. 18 arrangeret et foredrag om Brøndbys fodboldhistorie, hvor vi har fået Per Bjerregaard til at holde oplæg. Det bliver helt sikkert interessant, og I er alle inviteret til også at komme til foredraget. For ikke-medlemmer koster det 25 kr. at deltage i foredraget.

Efter foredraget – cirka kl. 20 – holder vi generalforsamlingen.

Dagsordenen for generalforsamlingen er den sædvanlige ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Godkendelse af regnskabet.
4. Forslag.
5. Budget for indeværende år og fastlæggelse af kontingent for næste år.
6. Valg af kasserer og næstformand og eventuelt yderligere bestyrelsesmedlemmer, suppleant til bestyrelsen, revisor og revisorsuppleant.
7. Eventuelt.

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningens formand i hænde senest 14 dage før den afholdes, altså senest den 28/2-2019. De sendes til Arno, helst på email ahc@brondby.dk

Vi håber at se mange af jer til generalforsamlingen – og til foredraget inden.

Med venlig hilsen Bestyrelsen

En tanke om “Generalforsamling 14. marts 2019

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *