Forårets arrangementer i 2024

Vi har indtil videre planlagt følgende arrangementer:

Torsdag den 14/3 kl. 18-20 har vi fået borgmesteren til at stille op og fortælle om sin barndom og ungdom i Brøndby. Det bliver i Brønden. Efter foredraget afholder vi vores årlige generalforsamling.

Onsdag den 24/4 kl. 17-19 skal vi se og høre om gavlmalerierne på Nygårds Plads. Stor kunst som alle kan se.

Tirsdag den 14/5 kl. 17-19 besøger vi fæstningsanlægget ved Horsedammen og hører om Vestvoldens historie.

Torsdag den 13/6 kl. 19-21 har vi fået tidligere amtsborgmester Per Kaalund til at komme forbi Brønden med hele den spændende historie om Strandparkens tilblivelse.

Tilmelding sker som sædvanlig på lokalhistorie.nemtilmeld.dk
Her kan medlemmer og andre interesserede også betale kontingentet for 2024