Skolerne i Brøndby

Torsdag den 27. februar holder vi et møde om Brøndbys skoler. Der har været mange, og i dag anvendes adskillige af de tidligere skoler til andre formål. På mødet kan alle bidrage med historier fra deres egen skoletid i Brøndby.

Det må naturligvis foregå på en skole, og vi har fået kantinen på Tjørnehøj kl. 19-21. Her er åbent for alle interesserede.

Fra højspænding til store koncerter

Det er herfra X Factor sendte sine liveshows tidligere i år, og Metallica brugte hallen i fire dage for at forberede deres sceneshow til koncerten i Jylland sidste år.

For mange år siden var hallen NKTs højspændingslaboratorium, hvor verdensledende forskning fandt sted. Det sluttede, da NKT i halvfemserne forlod Priorparken, og hallen endte med at stå tom og forfalde.

Litecom så mulighederne i den gamle hal, som har en helt unik størrelse og loftshøjde uden forstyrrende søjler, og efter megen møje og besvær genopstod hallen som en aktiv virksomhed for nogle år siden.

Priorparken er et lukket område i Brøndby, hvor der ikke er åben adgang, og nu er der en chance for at se hallen. Litecom har renoveret kontorlokalerne i tilknytning til hallen i respekt for halvtredserarkitekturen, og det smukke resultat viser de med glæde frem for alle interesserede.

Arrangementet finder sted tirsdag den 7. januar 2020 kl. 19. Mødested ved nordporten til Priorparken, for enden af Vibeholms Alle.

Deltagelse er gratis og kræver tilmelding på https://lokalhistorie.nemtilmeld.dk/2/

Foredrag om industrihistorien i Kirkebjerg og fremtidens boliger

Forslag til nye boliger i Kirkebjerg

Kom og hør om Hudecentralen, Chokoladetårnet og Nordens største duplikatorfabrik. Altsammen eksempler på industrihistorien i Brøndby, som tog fart i Kirkebjerg efter anden verdenskrig.

Kirkebjerg ligger syd for Glostrup Station og er et tidligere industriområde med mange spændende bygninger. Mange af dem er i dag enten bygget om eller revet ned. Endnu flere vil forsvinde, såfremt grundejernes planer om nyt boligbyggeri realiseres, og det skal vi også høre om.

Det foregår tirsdag den 12. november 2019 kl. 19-21 i salen i Kulturhuset Kilden i Brøndbyøster.

Museumsinspektør Lisbeth Hollensen fra Forstadsmuseet fortæller om industrihistorien og viser billeder fra det forgangne Kirkebjerg. Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Brøndby Vagn Kjær-Hansen løfter sløret for de nye planer om boligbyggeri.

Vi hører også gerne små historier fra andre, som kender til det gamle Kirkebjerg.

Der serveres kaffe/the og kage for 20 kr. Deltagelse koster 25 kr. for ikke-medlemmer.

Tilmelding til Forstadsmuseet på telefon 36 49 00 30 eller mail forstadsmuseet@forstadsmuseet.dk

Butikkerne på Gammel Køge Landevej

Vi havde et rigtig godt møde mandag den 23. september 2019, hvor vi kiggede tilbage i tiden efter butikker og lignende på Køgevej i Brøndby Strand.

42 deltagere havde fundet vej til Strandens Forsamlingshus til kaffe og kage, og rigtig mange bidrog til historieskrivningen. Bestyrelsen fik mange gode kommentarer skrevet ned, og der var også et par stykker som meldte sig til en arbejdsgruppe vedrørende butikkerne på Køgevej.

Planen er at vi senere vil lave en udstilling omkring de butikker, med fotos og beretninger fra dengang Gammel Køge Landevej havde masser af butikker.

Her er billedserien fra mødet (pdf på 27 MB)

Generalforsamling 14. marts 2019

Torsdag den 14. marts afholder vi årets generalforsamling i Møllesalen, Brøndby Møllevej 25.

Vi har samme aften kl. 18 arrangeret et foredrag om Brøndbys fodboldhistorie, hvor vi har fået Per Bjerregaard til at holde oplæg. Det bliver helt sikkert interessant, og I er alle inviteret til også at komme til foredraget. For ikke-medlemmer koster det 25 kr. at deltage i foredraget.

Efter foredraget – cirka kl. 20 – holder vi generalforsamlingen.

Dagsordenen for generalforsamlingen er den sædvanlige ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Godkendelse af regnskabet.
4. Forslag.
5. Budget for indeværende år og fastlæggelse af kontingent for næste år.
6. Valg af kasserer og næstformand og eventuelt yderligere bestyrelsesmedlemmer, suppleant til bestyrelsen, revisor og revisorsuppleant.
7. Eventuelt.

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningens formand i hænde senest 14 dage før den afholdes, altså senest den 28/2-2019. De sendes til Arno, helst på email ahc@brondby.dk

Vi håber at se mange af jer til generalforsamlingen – og til foredraget inden.

Med venlig hilsen Bestyrelsen