Generalforsamling 14. marts 2019

Torsdag den 14. marts afholder vi årets generalforsamling i Møllesalen, Brøndby Møllevej 25.

Vi har samme aften kl. 18 arrangeret et foredrag om Brøndbys fodboldhistorie, hvor vi har fået Per Bjerregaard til at holde oplæg. Det bliver helt sikkert interessant, og I er alle inviteret til også at komme til foredraget. For ikke-medlemmer koster det 25 kr. at deltage i foredraget.

Efter foredraget – cirka kl. 20 – holder vi generalforsamlingen.

Dagsordenen for generalforsamlingen er den sædvanlige ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Godkendelse af regnskabet.
4. Forslag.
5. Budget for indeværende år og fastlæggelse af kontingent for næste år.
6. Valg af kasserer og næstformand og eventuelt yderligere bestyrelsesmedlemmer, suppleant til bestyrelsen, revisor og revisorsuppleant.
7. Eventuelt.

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningens formand i hænde senest 14 dage før den afholdes, altså senest den 28/2-2019. De sendes til Arno, helst på email ahc@brondby.dk

Vi håber at se mange af jer til generalforsamlingen – og til foredraget inden.

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Fodboldhistorie med Per Bjerregaard

Fodboldspiller, formand og administrerende direktør for BIF. Når man siger BIF, siger man også Per Bjerregaard! Han er derfor den helt rette til at fortælle om Brøndbys fodboldhistorie.

Det sker torsdag den 14. marts 2019, kl. 18-20 i Møllesalen, Brøndby Møllevej 25.

To markante personligheder kom i tæt parløb til at spille en drivende kraft for den unge idrætsforening, der blev dannet i 1964. Den ene var borgmester Kjeld Rasmussen og den anden Per Bjerregaard.

Per Bjerregaard var aktiv fodboldspiller på førsteholdet, og i 1973 overtog han formandsposten for BIF efter Kjeld Rasmussen. Sammen oplevede de BIFs professionalisering og op- og nedture, og frem til 2012 sad han også som administrerende direktør for BIF.

Deltagelse i mødet er gratis for medlemmer af Lokalhistorisk Forening for Brøndby.
Ikke-medlemmer betaler 25 kr.

Tilmelding er ikke nødvendig.

Efter foredraget holder vi generalforsamling i Lokalhistorisk Forening for Brøndby.

Du kan blive medlem af Lokalhistorisk Forening for Brøndby for 50 kr. årligt for enkeltmedlemmer, 75 kr. for en familie. Send en email til webmaster@lfbr.dk 

Film fra det gamle Brøndby

Historien om Brøndbys forvandling fra landsogn til kommune fortælles bedst i billeder. Vi ser de forskellige bebyggelser skyde op i Brøndbyfilmen fra fyrrerne og halvtredserne, og på en god halv time kommer vi godt rundt i kommunens udvikling dengang.

Det foregår i Møllesalen, Brøndby Møllevej 25, tirsdag den 19. februar 2019 kl. 19.

Den populære Brøndbyfilm bliver suppleret med et par andre kortere film fra Brøndbys nyere historie. Det er simpelthen blevet en tradition, at Forstadsmuseet viser filmene en gang om året, og det sker naturligvis også i 2019. 

Deltagelse i mødet er gratis for medlemmer af Lokalhistorisk Forening for Brøndby.

Ikke-medlemmer betaler 25 kr.

Tilmelding er ikke nødvendig.

Du kan blive medlem af Lokalhistorisk Forening for Brøndby for 50 kr. årligt for enkeltmedlemmer, 75 kr. for en familie. Send en email til webmaster@lfbr.dk 

Da Brøndby voksede frem

Forstaden Brøndby rummer alt det, en dansk forstad skal have, men gør det selvfølgelig på sin egen måde. Kom og hør, hvorfor Brøndby kom til at se ud, som det gør – og hvordan vi lever her.

Foredrag onsdag den 16. januar kl. 19-21Kilden, Nygårds Plads 31, Brøndbyøster.

Forstæder er den slags by, hvor flest danskere bor, og alle undersøgelser viser, at vi er glade for at bo der. Men hvad er forstæder, hvorfor kom de, hvorfor kom de til at se ud, som de gør, og hvordan lever vi her?

Forskningschef på Forstadsmuseet Poul Sverrild fortæller om forstæderne med afsæt i sin PhD-afhandling om dansk forstadshistorie. Han vil også komme ind på Brøndbys særlige plads i forstadshistorien og illustrere vores kommunes kvalitet og karakter.

Deltagelse i mødet er gratis for medlemmer af Lokalhistorisk Forening for Brøndby og Hvidovre Lokalhistoriske Selskab.

Ikke-medlemmer betaler 25 kr.

Tilmelding er ikke nødvendig.

Du kan blive medlem af Lokalhistorisk Forening for Brøndby for 50 kr. årligt for enkeltmedlemmer, 75 kr. for en familie. Send en email til webmaster@lfbr.dk

Brøndby under besættelsen

Kom og hør historierne om sabotage, nazister i Brøndby og dagliglivet under krigen. Rundt om i kommunen står der en række mindesten, der netop fortæller om faldne frihedskæmpere i Brøndby. De dramatiske historier skal vi også høre.
Mødet foregår tirsdag den 18. september kl. 19.00-20.30 i Kulturhuset Brønden i Brøndby Strand.
Mens krigen rasede i det store udland, var Danmark besat af tyskerne under 2. verdenskrig. I Brøndby oplevede de fleste et dagligliv præget af knaphed, strenge vintre og rationerede dagligvarer, men også sabotage, tragiske ulykker og nazister fandt vej til Brøndby.
Foredraget holdes af Lisbeth Hollensen fra Forstadsmuseet.
Deltagelse i mødet er gratis for medlemmer af Lokalhistorisk Forening for Brøndby og Hvidovre Lokalhistoriske Selskab. Ikke-medlemmer betaler 25 kr.
Tilmelding er ikke nødvendig.